Samenwerking eerste en tweede lijn

CP-Net wil bijdragen aan versterking van de samenwerking tussen zorgprofessionals in de 1e en 2e lijn om de zorg voor kinderen en volwassenen met CP nog beter te laten aansluiten bij hun wensen.

CP-Netwerkdag 16 november 2022

Op deze dag kwamen knowledge brokers, eerste- en tweede lijns zorgprofessionals, artsen en managers samen om voorbeelden van samenwerking uit te wisselen en inspiratie op te doen voor nog beter samenwerking.

Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat voor samenwerking de volgende factoren belangrijk zijn:

  • Elkaar kennen en weten te vinden
  • Terugkoppeling over wat je doet
  • Afstemming over behandelplan
  • Gezamenlijke kennisontwikkeling en -uitwisseling
  • Financiering indirecte tijd

Ook hebben we concrete ideeën uitgewisseld over hoe bovenstaande te realiseren. Het resultaat daarvan delen we binnenkort op deze plaats.

Project ‘Versterking van de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn in de zorg voor mensen met CP’

Dit project wordt uitgevoerd door CP-Net, in samenwerking met 2 CP-Net-knowledge brokers, 2 eerstelijns fysiotherapeuten en CP Nederland.

Verschillende signalen vormden de aanleiding voor dit project. Enerzijds het signaal dat de afstemming en samenwerking tussen revalidatiecentra of revalidatieafdelingen van ziekenhuizen en zorgprofessionals in de regionale eerste lijn op het gebied van de zorg voor kinderen en volwassenen met CP is niet in alle regio’s in Nederland optimaal is. Anderzijds het signaal dat kinderen en volwassenen met CP de wens hebben dat de zorg deskundig en dichtbij is.

Het doel van dit project was om formats op basis van voorbeelden, scholing en andere ondersteunende materialen voor afstemming en samenwerking tussen eerste en tweede lijn te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden.

Op deze pagina vind je formats op basis van voorbeelden, scholing en andere ondersteunende materialen die je kunt gebruiken voor afstemming en samenwerking tussen zorgprofessionals in de eerste en de tweede lijn.