Missie en ambitie van CP-Net

Missie van CP-Net

Samenwerking voor betere CP-zorg, dat is onze missie. In een onafhankelijk netwerk van zorgprofessionals, onderzoekers en mensen met CP wisselen we kennis en ervaring uit met één doel: continue verbetering van de zorg voor mensen met CP.

Ambitie van CP-Net

Onze ambitie is dat alle mensen met een CP-zorgvraag in de eigen regio volgens de laatste stand van zaken kunnen worden behandeld.