Onderzoekers

CP-Net wil de impact van CP-onderzoek in Nederland vergroten. Dit doen we door onderzoeksresultaten beter bekend te maken en toepassing te stimuleren. En door te bevorderen dat onderzoek beter aansluit op de praktijk.

CP-Net onderhoudt contact met onderzoekers en onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland. Wij breiden ons netwerk van onderzoekers die zich bezighouden met CP voortdurend uit. Doe je onderzoek naar CP en wil je kennis en innovaties met ons delen? Neem dan contact op met Ilse Raats, projectcoördinator CP-Net, via i.raats@cp-net.nl

Onderzoeksagenda cerebrale parese

Voor een betere aansluiting van wetenschappelijk onderzoek op de wensen en behoeften uit de praktijk, heeft CP-Net samen met mensen met CP, ouders, (zorg)professionals en onderzoekers de Nationale Onderzoeksagenda CP opgesteld. Zo kunnen onderzoekers onderzoek doen naar datgene wat er écht toe doet.
De Nationale Onderzoeksagenda cerebrale parese bestaat uit 11 onderzoeksvragen die volgens mensen met CP, ouders van kinderen en volwassenen met CP, (zorg)professionals en onderzoekers de hoogste prioriteit hebben.
Download De Nationale Onderzoeksagenda cerebrale parese
Lees meer over de totstandkoming van de onderzoeksagenda cerebrale parese
Heb je vragen over de onderzoeksagenda? Neem dan contact met ons op via info@cp-net.nl

Ondersteuning van onderzoekers

CP-Net biedt onderzoekers mogelijkheden voor werving van deelnemers en verspreiding van onderzoeksresultaten. We ondersteunen vooral onderzoek dat aansluit bij de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda cerebrale parese.

Als je deelnemers zoekt voor je onderzoek kun je het beste contact opnemen met een van de knowledge brokers van de organisaties die bij CP-Net zijn aangesloten, zie Huidige deelnemers – CP-Net. Zij kunnen je vraag verspreiden binnen hun eigen instelling én via een bericht op het besloten forum delen met de andere deelnemers.

In gesprek met onderzoekers

Graag gaan we met onderzoekers in gesprek om te verkennen hoe we elkaar kunnen versterken. Fijn als je ons wilt laten weten op welke thema’s jij/jouw onderzoeksgroep zich richt rond CP, dan krijgen wij meer zicht op wat er op onderzoeksgebied allemaal speelt in Nederland. Zo kunnen zorgprofessionals, mensen met CP en hun ouders, en onderzoekers elkaar ook op het terrein van onderzoek steeds beter vinden.

Neem hiervoor contact op met Ilse Raats, projectcoördinator CP-Net, via i.raats@cp-net.nl

Ondersteuning van onderzoekers

Helpen met werving deelnemers

Je kunt je onderzoek via CP-Net bekendmaken bij zorgprofessionals voor de werving van deelnemers.

Onderzoeksresultaten delen

CP-Net biedt je een platform om je eigen onderzoeksresultaten en ander belangrijk (internationaal) onderzoek te delen met zorgprofessionals, collega-onderzoekers en mensen met CP, zodat ze hun weg vinden naar de praktijk.

Onderzoeksplannen gezamenlijk verbeteren

Onderzoeksplannen via CP-Net delen met zorgprofessionals en mensen met CP opent de weg naar nog beter onderzoek.