Zorgprofessionals

CP-Net richt zich primair op zorgprofessionals. Op dit moment zijn ruim 20 revalidatiecentra en ziekenhuizen/UMC’s bij het landelijke netwerk van CP-Net aangesloten. Meer dan 60 zorgprofessionals van deze organisaties zijn als knowledge broker actief. Zij wisselen via CP-Net kennis en ervaring uit met collega-zorgprofessionals, onderzoekers en mensen met CP om zo de zorg voor mensen met CP te verbeteren.


Knowledge brokers vormen de link tussen de behandelteams in de eigen organisatie en andere deelnemende zorgprofessionals, onderzoekers en mensen met CP elders in het land. Zo verbinden zij de wetenschappelijke kennis en de werkvloer met elkaar. De belangrijkste taak van de knowledge brokers is stimuleren, motiveren en toerusten van collega’s om deze kennis te implementeren.
Elke nieuwe knowledge broker volgt hiervoor een geaccrediteerde scholing.

Kennisbank

In de kennisbank, voorheen bekend als CP-inBox, vind je praktische informatie en hulpmiddelen  voor de implementatie van de Richtlijn Diagnostiek en behandeling van Spastische cerebrale parese bij kinderen. Deze informatie is samengesteld door knowledge brokers en andere experts die hier veel ervaring mee hebben.

21
aangesloten organisaties

62
knowledge brokers

Ondersteuning van knowledge brokers

Via het online forum

Via het besloten forum kun je kennis, ervaring en producten uitwisselen met collega-professionals. Denk aan protocollen, ervaringen met meetinstrumenten, producten zoals checklists, behandelschema’s, folders. Maar ook discussies met collega’s via de beveiligde online omgeving over bijvoorbeeld behandelingen en implementatie van nieuwe kennis.
Het forum blijkt ideaal voor de uitwisseling tussen knowledge brokers.

Geaccrediteerde CP-Netwerkdagen

CP-Net organiseert elk jaar 2 à 3 CP-Netwerkdagen. Een ideale gelegenheid om te netwerken en kennis op te doen. Maar ook om te vernemen hoe je de vertaalslag maakt naar de praktijk. De CP-Netwerkdagen zijn geaccrediteerd voor ergotherapeuten, logopedisten en fysiotherapeuten. Afhankelijk van het thema en de invulling kunnen ook zorgprofessionals uit andere disciplines tegen vergoeding aan een netwerkdag deelnemen. Indien mogelijk vragen we ook voor hen accreditatie aan.

Geaccrediteerde CP-Net scholing voor knowledge brokers

Als nieuwe deelnemer aan CP-Net volg je een geaccrediteerde scholing. Je leert hoe je:
• als kennismakelaar optreedt,
• de implementatie van de Richtlijn cerebrale parese binnen je eigen centrum (locatie of team) begeleidt.

Bovendien krijg je begeleiding bij het implementatieplan op maat voor je eigen locatie/team (KB-PIMP).

“De samenwerking binnen de driehoek van CP-Net helpt ons zorgprofessionals de kwaliteit van zorg voor mensen met CP te verbeteren.”

Katinka, revalidatiearts