Scholing (toekomstige) knowledge brokers

Alle nieuwe knowledge brokers volgen bij CP-Net een scholing gericht op implementatie en projectmanagement. Zorgprofessionals worden tijdens deze praktijkgerichte en blended scholing geschoold in het opstellen, uitvoeren en evalueren van een implementatieplan in de eigen organisatie.

Na afloop van de training is de deelnemer in staat

  • de rol van Knowledge Broker binnen de eigen organisatie goed in te vullen
  • optimaal gebruik te maken van de verschillende informatie- en communicatiekanalen binnen en buiten CP-Net om kennis te verzamelen en te delen
  • een bruikbaar implementatieplan te maken voor de eigen organisatie, gericht op het verbeteren van de zorg voor mensen met Cerebrale Parese.

Planning scholing 2022

DatumTijdstipInhoud Vorm
Voorafgaand aan 11 maartZelfstudie circa 3 uurOnline leeromgeving
Vrijdag 11 maart9.30 – 16.30Scholingsdag 1 Fysieke bijeenkomst
Tussenliggende tijdZelfstudie circa 6 uurOnline leeromgeving
Vrijdag 8 april10.00 – 12.00Intervisie Online
Tussenliggende tijd Zelfstudie circa 3 uurOnline leeromgeving
Vrijdag 20 mei9.30 – 16.30Scholingsdag 2Fysieke bijeenkomst
Vrijdag 17 juni10.00 – 12.00IntervisieOnline

Schrijf je in via het inschrijfformulier.