Adviesraad CP-Net

Het bestuur van CP-Net laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door een adviesraad. Deze bestaat uit 8 prominente deskundigen op het gebied van CP.

Mensen met CP in de adviesraad

Karen van Meeteren

Karen brengt ervaringsdeskundigheid in als moeder van een kind met CP. Zij heeft een achtergrond in wetenschapscommunicatie. Karen is betrokken bij diverse (onderzoeks-)projecten met als gemene deler patiëntenparticipatie.

Mariëlle Menzen

Mariëlle denkt mee met CP-Net als volwassene met CP. Haar ervaringsdeskundigheid betreft vooral de uitdagingen die volwassenen met CP tegenkomen bij het ouder worden. Mariëlle is werkzaam geweest als sociaal pedagogisch hulpverlener binnen de Jeugdhulpverlening en is nu vrijwilliger bij CP Nederland.

Jair Eckmeyer

Jair denkt mee met CP-Net als ouder van een dochter met CP. Met een achtergrond als fysiotherapeut is Jair in het dagelijks leven bedrijfskundige zorgadviseur en -manager.

Onderzoekers in de adviesraad

Bert Steenbergen

Bert doet als hoogleraar aan de Radboud Universiteit onderzoek naar de gevolgen van hersenbeschadiging voor bewegen en zien.

Marij Roebroeck

Marij is bewegingswetenschapper en gepromoveerd op onderzoek naar het meten van spierkracht. Nu is zij werkzaam als onderzoeker bij Erasmus MC, waarbij zij zich met name richt op (jong)volwassenen met CP.

Pauline Aarts

Pauline is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de verbetering van arm- en handvaardigheden bij zowel kinderen als volwassenen met aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. Ze geeft leiding aan de Unit Kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek.

Els Spaargaren

Els is paramedisch manager bij de Unit Kinderrevalidatie van het Amsterdam UMC.

Zorgprofessionals in de adviesraad

Tjarda Sijtsma

Tjarda is kinderergotherapeut bij MEREM, gespecialiseerd in de behandeling van kinderen tussen de 0 en 4 jaar.

Jeroen Vermeulen

Jeroen is kinderneuroloog op de afdeling Neurologie van het MUMC met als specialisatie CP.

Wilma van der Slot

Wilma is revalidatiearts en senior onderzoeker bij Rijndam Revalidatie, polikliniek Neurorevalidatie. Zij is gepromoveerd op volwassenen met CP en heeft als aandachtsgebieden levensloopzorg voor mensen met een chronische beperking en (jong)volwassenen met CP.

Sanne Moen

Sanne is arts voor verstandelijk gehandicapten en behandelt mensen met CP. Door deelname aan de adviesraad wil zij een brug slaan tussen de CP-zorg en de gehandicaptenzorg.