Bestuur CP-Net

Het bestuur van CP-Net bestaat uit 6 leden, die allemaal deelnemen op persoonlijke titel. Gezamenlijk vertegenwoordigt het bestuur alle relevante achtergronden: die van zorgprofessional, onderzoeker, mensen met CP en hun ouders.

Pauline Aarts – voorzitter

Pauline is ergotherapeut-onderzoeker en was meer dan 40 jaar werkzaam in de kinderrevalidatie. Zij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van assessments en interventies ter verbetering van handvaardigheden voor kinderen en jong-volwassenen met CP (CIMT en Piratengroep). Pauline is betrokken bij onderzoek, educatie en coaching in de kindzorg.

Marjolijn Ketelaar – secretaris

Marjolijn heeft als onderzoeksleider bij Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht veel kennis van gezinsgerichte zorg. Daarnaast is ze coördinator van onderzoeksprogramma PERRIN, een landelijk onderzoek naar de ontwikkeling die mensen met CP van jongs af doormaken.

Lydia van Oudenaren – penningmeester

Lydia denkt mee met CP-Net als ouder. Zij heeft veel kennis van CP doordat één van haar dochters CP heeft. Met een achtergrond in rechten en bestuurskunde is Lydia in het dagelijks leven adviseur bij gemeentes.

Marieke van Driel

Marieke brengt ervaringsdeskundigheid in als voorzitter van CP Nederland, de organisatie van mensen met CP. Zij heeft een achtergrond in beleid en bestuur en werkte bij diverse overheden. Daarnaast is Marieke zelf ervaringsdeskundige.

Jeanine Voorman

(lid namens Werkgroep CP van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen)

Jeanine is revalidatiearts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis / UMCU en gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met CP. Zij heeft veel ervaring met gangbeeldanalyses en spasticiteitsbehandelingen. Jeanine werkt daarnaast als onderzoeker binnen het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht.

Martijn Klem

Martijn is zowel ouder van een zoon met CP als directeur bij Revalidatie Nederland. Eerder was Martijn directeur van de BOSK, de organisatie van mensen met CP, wat nu CP Nederland heet.

Het bestuur vertegenwoordigt alle relevante achtergronden:

die van zorgverlener, onderzoeker en mensen met CP en hun ouders.