Project samenwerking centra en eerstelijn

Optimale afstemming en samenwerking tussen centra en de eerstelijn kan ertoe leiden dat kinderen en volwassenen met CP hun zorg vanuit de eerstelijn kunnen ontvangen als dat kan en vanuit een revalidatiecentrum of -afdeling als dat nodig is. Deze samenwerking is echter niet overal in Nederland optimaal, doordat revalidatiecentra de eerstelijns zorgprofessionals niet kennen en dus niet weten naar wie zij kunnen verwijzen en doordat eerstelijns zorgprofessionals onvoldoende expertise hebben op het gebied van CP.

Daarom is CP-Net een project gestart om de samenwerking tussen revalidatiecentra of revalidatieafdelingen van ziekenhuizen met de eerstelijn in de zorg voor mensen met CP te versterken.

Het doel van dit project is om voorbeelden van samenwerking te verzamelen en formats, scholing en andere ondersteunende materialen voor afstemming en samenwerking tussen centra en eerstelijn te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden.

Het project wordt uitgevoerd door CP-Net, knowledge brokers, eerstelijns zorgprofessionals en CP Nederland.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ilse Raats, projectcoördinator CP-Net via i.raats@cp-net.nl