Terugblik CP-Netwerkdag 1 juni 2022

Hoe gaat het nu echt met jullie? We moesten er lang op wachten, de eerste CP-Netwerkdag van 2022 en de eerste fysieke netwerkdag na 2 jaar lang online ontmoeten. Maar wat was het ontzettend fijn en inspirerend om iedereen weer te zien en te spreken. En wat voelde dat al snel weer vertrouwd!

Het thema van de dag was de zorgstandaard Psychosociale Zorg Kinderrevalidatie. Deze zorgstandaard werd op 1 juni gelanceerd en was het wachten zeker waard.

Marieke van Driel, voorzitter CP Nederland, vertelde over de aanleiding van de zorgstandaard. De behoefte die zij noemde werd benadrukt door Rogier Doornbos, namelijk dat er naast aandacht voor het kind of de volwassene ook aandacht moet zijn voor de ouders, broers en zussen van de kinderen. En dat we allemaal de vraag kunnen én moeten stellen: hoe gaat het nu écht met je?
Marjolijn Ketelaar en Mattijs Alsem gaven een presentatie over de opbouw en de achtergrond van de zorgstandaard. Daarbij gaven zij duidelijk de boodschap dat deze zorgstandaard niet het eindresultaat is, maar juist een startpunt. Het doel is natuurlijk om de aanbevelingen om te zetten naar daadwerkelijke veranderingen in de zorg!

Na een spontane pauze liet Marike Willems de aanwezigen de zorgstandaard zien. Ben jij ook benieuwd? Op www.revaliderendoejesamen.nl kun je de standaard downloaden en de toolbox inzien.

Op de website staat ook de ‘Check hoe het gaat-monitor’ voor zorgprofessionals. Heleen Reinders vertelde over de ontwikkeling van deze monitor en de wijze waarop deze in de zorg gebruikt kan worden om de psychosociale zorg te verbeteren.
Na een heerlijke en gezellige lunch was het in de middag tijd om aan de slag te gaan in subgroepen. In de  verschillende groepen werd er gesproken over datgene wat er al goed gaat en dat wat er beter kan en moet; welke tools zijn er al en kunnen we (van elkaar) gebruiken; en waar hebben we nog behoefte aan? Daarmee zien we echt de meerwaarde van het netwerk: van en met elkaar leren!

Naast het verwelkomen van de zorgstandaard, namen we op deze dag ook afscheid. Voor Laura van Steenveldt was het haar laatste CP-Netwerkdag als directeur van CP-Net. En ook de lach van Jules Becher, voorzitter van het bestuur van CP-Net moeten we helaas vanaf nu missen. Zij werden bedankt met warme woorden, cadeaus en herinneringen.

Op 16 november staat de volgende CP-Netwerkdag in de agenda! Bij jullie ook? Over de eerste voorbereidingen lezen jullie hieronder. We hopen dat het net zo’n inspirerende en enthousiasmerende dag wordt als op 1 juni!