Inschrijving scholing voor knowledge brokers in 2022 geopend

De inschrijving voor de scholing in 2022 is geopend.. Deze scholing is verplicht voor nieuwe KB en is volledig gericht op de optimale uitvoering van de rol van KB in de eigen organisatie.

Na het volgen van de scholing zijn de deelnemers in staat een implementatieplan op te stellen, uit te voeren en te evalueren. De deelnemers leren optimaal gebruik te maken van de verschillende informatie- en communicatiekanalen binnen en buiten CP-Net om kennis te verzamelen, te delen en toe te passen. Zij worden opgeleid tot knowledge brokers van CP-Net en leren hoe zij deze rol optimaal kunnen invullen.

De scholing bestaat uit twee lesdagen op locatie afgewisseld met online intervisiebijeenkomsten. In de voorbereiding, tussentijds en na afloop maken we gebruik van een online leeromgeving. Kortom, een scholing die praktijkgericht is en waarna je vol enthousiasme aan de slag kunt om de zorg voor mensen met CP in jouw team en organisatie te verbeteren.

Deze scholing is alleen toegankelijk voor KB van CP-Net.

Voor informatie over de data, kosten en inschrijving: https://cp-net.nl/kennisbank/scholing_nieuwe-knowledge-brokers/