CP-Netwerkdag 12 april 2023

Op 12 april 2023 is de eerstvolgende CP-Netwerkdag. Deze netwerkdag is alleen toegankelijk voor knowledge brokers en niet voor introducés.  

Je kunt je tot 3 april aanmelden via het aanmeldformulier onder aan deze pagina

Thema: Perrin Next Step

We gaan verder waar het voor CP-Net allemaal mee begon. In het PERRIN-onderzoeksprogramma zijn meer dan 400 Nederlandse kinderen, jongeren en jongvolwassenen met CP meerdere jaren gevolgd op verschillende ontwikkelingsdomeinen.

Hierdoor is heel veel kennis verkregen over de (variatie in) ontwikkeling in deze domeinen en over factoren die deze variatie (deels) kunnen verklaren.

Kennis die mensen met CP kan helpen, maar ook belangrijk is voor ouders en andere naasten en professionals in de zorg voor mensen met CP.

Denk hierbij aan informatie over prognose, het maken van een behandelplan, het opstellen van individuele doelen, en gezamenlijke besluitvorming.

De afgelopen jaren hebben we binnen CP-Net heel veel afzonderlijke kennis uit PERRIN al geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. Maar heel veel kennis was tot eind 2022 nog steeds vooral terug te vinden in 187 wetenschappelijke- en vakpublicaties, 10 proefschriften en 144 bijdragen aan nationale en internationale congressen.

Om deze wetenschappelijke kennis toegankelijker en praktisch bruikbaar te maken is de website www.cpenontwikkeling.nl  ontwikkeld. Tijdens deze CP-Netwerkdag gaan we kijken welke informatie er allemaal op staat, hoe je deze kunt gebruiken. En we gaan vooral kijken hoe we ervoor zorgen dat deze informatie ook in jullie organisaties bij kinderen, jongeren, volwassenen en naasten, maar ook bij de zorgprofessionals terecht komt én gebruikt wordt.

Doelen CP-Netwerkdag 12 april 2023

De deelnemer:

  • heeft kennis over de totstandkoming en relevantie van de kennis en informatie afkomstig uit het Perrin Next Step – project
  • heeft kennis over de inhoud van de website www.cpenontwikkeling.nl
  • heeft kennis over de wijze waarop de informatie uit PERRIN NEXT STEP in de eigen organisatie ingezet kan worden.
  • heeft de mogelijkheid en wordt gestimuleerd om ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken over de wijze waarop deze informatie en kennis in de eigen organisatie bij kan dragen aan de kwaliteit van zorg.
  • heeft de mogelijkheid en wordt gestimuleerd om ervaringen uit te wisselen met andere knowledge brokers en ervaringsdeskundigen.