Aanmelding voor deelname

De grondslag voor de deelnemersbijdrage aan CP-Net is de ‘MSR DBC omzet’ van de instelling uit jaar t-2. Deze omzet ten opzichte van de totale ‘MSR DBC omzet’ van alle deelnemers van CP-Net bepaalt de relatieve bijdrage van de betreffende instelling aan CP-Net (uitgedrukt in een percentage). Van de basisbegroting van CP-Net (geleverd door alle deelnemersbijdragen tezamen, dus exclusief externe gelden) wordt het hiervoor berekende percentage genomen. Dit is de bijdrage die de betreffende instelling aan CP-Net betaalt, waarbij een minimale bijdrage van € 1000,- wordt gehanteerd.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van CP-Net van toepassing. Velden met een (*) zijn verplicht

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 5


Gegevens deelnemer

Postadres*
Is een andere locatie van deze instelling al deelnemer van CP-Net?*
Betreft het een locatie binnen een academisch medisch centrum*

Vragen over deelname?

Neem contact op met Ellen Theunissen, netwerkcoördinator CP-Net via e.theunissen@cp-net.nl