Uitleg CP-Net Kennisbank

De indeling van de Kennisbank volgt de uitgangsvragen en de aanbevelingen van de Richtlijn CP. Gebruik de filters links om snel een hoofdstuk of paragraaf te vinden.

Voor de uitgangsvragen en aanbevelingen vind je:

  • Aanbevelingskaart: Per uitgangsvraag vind je de aanbeveling en de overwegingen en een link naar de betreffende paragraaf van de richtlijn.
  • Implementatiekaart: Per uitgangsvraag vind je de praktische uitwerking van de aanbeveling en een overzicht van ideeën en activiteiten om deze aanbeveling te implementeren in de praktijk. Ook eventuele bijlagen zijn beschikbaar om te downloaden. Voor sommige aanbevelingen zijn verwijzingen naar recentere literatuur opgenomen die niet in de richtlijn staan.

Een informatiekaart bevat de inleiding van het hoofdstuk.

De komende tijd wordt de Kennisbank verder gevuld met implementatiekaarten.

Disclaimer

De informatie op deze website, inclusief de documenten in de Kennisbank, is met zorg samengesteld. Toch kan CP-Net niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt CP-Net geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze website en in de documenten in de Kennisbank staan links naar externe websites. CP-Net is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Terug naar de kennisbank