Nationale Onderzoeksagenda Cerebrale Parese: onderzoek naar datgene wat er écht toe doet

Op 6 oktober, Wereld CP Dag, presenteert CP-Net de Nationale Onderzoeksagenda Cerebrale Parese (CP); 11 onderzoeksvragen die volgens mensen met CP, ouders van kinderen en volwassenen met CP, (zorg)professionals en onderzoekers de hoogste prioriteit hebben om te onderzoeken. 

Nationale Onderzoeksagenda CP

Er wordt in Nederland veel en hoogstaand wetenschappelijk onderzoek gedaan bij mensen met CP over uiteenlopende onderwerpen. Wanneer het wetenschappelijk onderzoek beter aansluit op de vragen en behoeften van mensen met CP en (zorg)professionals kunnen de resultaten hiervan nog meer impact hebben op de kwaliteit van zorg en een verbetering van het leven van mensen met CP en hun ouders teweeg brengen. 

De afgelopen periode heeft CP-Net daarom in nauwe samenwerking met mensen met CP en ouders, zorgprofessionals en onderzoekers een nationale onderzoeksagenda opgesteld met financiering van de Phelps Stichting. Hiermee willen wij fondsen, universiteiten, hogescholen en andere kennis- en onderzoeksinstellingen uitnodigen om te focussen op datgene wat echt belangrijk is voor mensen met Cerebrale Parese. De onderzoeksagenda kan gedownload worden via www.cp-net.nl/onderzoekers 

Cerebrale Parese

Cerebrale Parese (CP) is een hersenbeschadiging, die optreedt in het eerste jaar na de geboorte. Het gevolg is een complexe handicap die vooral invloed heeft op bewegen en mobiliteit, maar ook op spreken, kijken, denken en gedrag. Jaarlijks krijgen 400 baby’s CP. 

CP-Net

CP-Net is een netwerk waar zorgverleners, onderzoekers en mensen met CP of hun ouders elkaar ontmoeten en samenwerken. De ambitie van CP-Net is dat alle mensen met een CP-zorgvraag de beste zorg krijgen, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten. CP-Net werkt met de knowledge-brokermethode, waarbij een initiatiefrijke behandelaar als kennismakelaar optreedt. Hiermee is alle deskundigheid op het gebied van CP in CP-Net verenigd. 
CP-Net stimuleert de implementatie van de onderzoeksagenda en de toepassing van de onderzoeksresultaten in de zorg. Hiermee draagt de Nationale Onderzoeksagenda CP bij aan een betere zorg voor mensen met CP.