Kwaliteitsstandaard psychosociale zorg in de kinderrevalidatie

Samenvatting

Doel en doelgroep van deze
kwaliteitsstandaard

Het doel van deze kwaliteitsstandaard is om de psychosociale zorg aan kinderen in de kinderrevalidatie en de gezinnen waarin zij opgroeien structureel te verbeteren. Ons doel is structurele monitoring en ondersteuning van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en ondersteuning van ouders en broers en zussen (brussen) in de kinderrevalidatie. Zo willen wij psychosociale problematiek voorkomen en de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kinderen, hun ouders en de gezinnen waarin zij opgroeien vergroten. Deze kwaliteitsstandaard is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en focusgroepen met ouders en jongeren, gericht op zowel het ‘waarom’ als het ‘hoe’ van psychosociale zorg.

Definitie hoofdbegrippen

Kinderrevalidatie

Kinderrevalidatie is een vorm van zorg die gericht is op het voorkomen of verminderen van belemmeringen van activiteiten en participatie. Gericht op kinderen en jongeren met een aangeboren of verworven ziekte of aandoening die doorgaans leidt tot stoornissen in de motoriek en/of de communicatie en/of de cognitie. Psychosociale zorg wordt gezien als een verzamelterm van psychosociale ondersteuning en psychologische zorg.

Psychosociale ondersteuning

Psychosociale ondersteuning omvat communicatie, informatie, betrokkenheid, vertrouwen en aandachtige interactie tussen behandelaar en kind, ouder en brussen. Het gaat om praktische en emotionele ondersteuning met als doel het aanpassen aan de bijzondere situatie en het vinden van een evenwicht. Dat moet uiteindelijk leiden tot behoud van kwaliteit van leven. Centraal in de psychosociale ondersteuning in de kinderrevalidatie staan het pedagogisch kader en de gezinsgerichte manier waarbinnen deze ondersteuning gegeven wordt.

Psychologische zorg

Psychologische zorg omvat diagnostiek en behandeling bij stagnaties of afwijkingen in de sociaal-emotionele-ontwikkeling of bij psychische stoornissen. Behandeling is gericht op het doen veranderen van gedrag, emoties en cognities door een gestructureerde en op wetenschappelijke modellen gestoelde aanpak. Centraal in de kinderrevalidatie staan het pedagogisch kader en de gezinsgerichte manier waarbinnen deze zorg gegeven wordt.