beeldmerkcpnet

homeicon twitter linkedin

Het bestuur van CP-Net laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door een adviesraad. Deze bestaat uit acht prominente deskundigen op het gebied van CP.

Namens mensen met CP

Recentelijk zijn Jaïr Eckmeyer, Marielle Menzen en Karen van Meeteren toegetreden tot de ervaringsraad. Zij stellen zich hier binnenkort aan u voor.

Onderzoekers

Bert Steenbergen
Doet als hoogleraar aan de Radboud Universiteit onderzoek naar de gevolgen van hersenbeschadiging voor het motorisch en visueel functioneren.

Marij Roebroeck
Als bewegingswetenschapper gepromoveerd op onderzoek naar het meten van spierkracht. Nu werkzaam als onderzoeker bij Erasmus MC, waarbij zij zich met name richt op (jong)volwassenen met CP.

Pauline Aarts
Betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van arm- en handvaardigheden bij zowel kinderen als volwassenen met Centraal Neurologische Aandoeningen. Ze geeft leiding aan de Unit Kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek.

Els Spaargaren
Paramedisch manager bij de Unit Kinderrevalidatie van het Amsterdam UMC.

Zorgprofessionals

Tjarda Sijtsma
Kinderergotherapeut bij MEREM, gespecialiseerd in de behandeling van kinderen tussen de 0 en 4 jaar.

Jeroen Vermeulen
Kinderneuroloog op de afdeling Neurologie van het MUMC, met als specialisatie CP.

Wilma van der Slot 
Revalidatiearts en senior onderzoeker bij Rijndam Revalidatie, polikliniek Neurorevalidatie. Zij is gepromoveerd op volwassenen met CP. En heeft als aandachtsgebieden levensloopzorg voor mensen met een chronische beperking en (jong)volwassenen met CP.