beeldmerkcpnet

homeicon twitter linkedin sitemap

kopfoto02

Het uitwisselen van kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen gebeurt in nauwe samenwerking met CP-Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met CP (voorheen de BOSK).
Het is voor mensen met CP (en ouders) niet mogelijk om deelnemer te worden van CP-Net. Wel kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van CP-Net om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen CP-Net. Wilt u uw kennis en ervaring delen of bent u op zoek naar andere ervaringsdeskundigen dan kunt u lid worden van CP Nederland.

CP Nederland heeft drie knowledge brokers afgevaardigd die als ervaringsdeskundige deelnemen aan CP-Net. Ze denken mee met de vragen ie binnen CP-Net door de knowledge brokers onderling gesteld worden. Daarnaast werken zij elke CP-Netwerkdag actief mee aan de voorbereiding van het inhoudelijke programma.
Ook op bestuurlijk niveau is er een nauwe samenwerking tussen onderzoekers, patiënten en artsen, waarbij gemeenschappelijke belangen in gezamenlijkheid worden nagestreefd. Steeds vaker worden projecten gezamenlijk geïnitieerd en uitgevoerd.

Via de Zorgzoeker kunt u zien welke revalidatiecentra en ziekenhuizen bij CP-Net zijn aangesloten. Deze centra werken actief aan het verbeteren van zorg voor mensen met CP door hun deelname aan CP-Net.