beeldmerkcpnet

homeicon twitter linkedin

CP-Net richt zich primair op zorgprofessionals. Op dit moment zijn ruim 20 revalidatiecentra en ziekenhuizen/UMC aangesloten bij CP-Net en zijn er binnen het netwerk ruim 60 knowledge brokers actief. Zij wisselen via CP-Net kennis en ervaringen uit met collega-zorgverleners, onderzoekers en mensen met CP om zo de zorg voor mensen met CP te verbeteren.

Knowledge brokers zijn de structurele link tussen de CP-teams in de lokale organisatie en het landelijke netwerk. Zij vormen de verbinding tussen (wetenschappelijke) kennis en de werkvloer. De belangrijkste taak van de knowledge brokers is het stimuleren, motiveren en toerusten van collega’s om deze kennis te implementeren.
Nieuwe Knowledge Brokers worden door CP-Net geschoold. In deze scholing worden zij toegerust om voor de eigen organisatie een implementatieplan te schrijven en uit te voeren.

CP-Net biedt verschillende diensten om Knowledge Brokers te faciliteren:

 • Toegang tot de digitale CP-kennisbank
  Dit besloten platform biedt Knowledge Brokers de mogelijkheid kennis en ervaring uit te wisselen. Zo biedt de CP-Kennisbank de mogelijkheid om elkaar te bevragen en producten uit te wisselen. Daarnaast bestaat deze kennisbank uit toegang tot CP-specifieke informatie.
 • Geaccrediteerde CP-Netwerkdagen
  CP-Net organiseert elke kalenderjaar 2 a 3 CP-Netwerkdagen. Naast het netwerken en opdoen van kennis wordt er nadrukkelijk aandacht besteedt aan de vertaalslag van deze kennis naar de praktijk.
  De CP-Netwerkdagen zijn geaccrediteerd voor ergotherapeuten, logopedisten en fysiotherapeuten. Afhankelijk van het thema en de invulling van de netwerkdag kunnen ook andere professionals (tegen een vergoeding) deelnemen en wordt er voor andere disciplines accreditatie aangevraagd.
 • CP-Net scholing ‘Knowledge broker en Richtlijn CP in praktijk’
  Zorgverleners die deelnemen aan de Stichting CP-Net dienen geschoold te worden in hun rol als ‘knowledge broker’ en in het faciliteren van ‘Implementatie’ binnen hun eigen centrum (locatie/team). Tijdens deze geaccrediteerde scholing worden zij opgeleid tot knowledge broker, krijgen zij kennis over implementatie en worden ze begeleid bij het maken van een implementatieplan, KB-PIMP, op maat voor hun eigen locatie/team.

Naast de knowledge brokers van de verschillende instellingen maken ook de (revalidatie)artsen, managers en andere zorgprofessionals deel uit van het netwerk van CP-Net. Voor deze professionals organiseert CP-Net regelmatig een bijeenkomst waarbinnen een thema of vraagstuk wordt besproken en uitgewerkt.