beeldmerkcpnet

homeicon twitter sitemap

Kopfoto01

Nieuwe richtlijn voor orthopedische behandeling bij Cerebrale Parese

Voorlopig programma werkconferentie
12 september 2018

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

 • 09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie/thee en inschrijving
 • 10.00 – 10.30 uur Opening en mededelingen
 • 10.30 – 10.50 uur Heupscreening – Jules Becher
 • 10.50 – 11.10 uur Operatieve behandeling – Eric Boldingh
 • 11.10 – 11.30 uur Chirurgie ter verbetering zitten/staan/lopen – Hans van der Sluijs
 • 11.30 – 12.00 uur Pauze
 • 12.00 – 12.20 uur Juridische consequenties richtlijn – Natasja van Veen
 • 12.20 – 12.40 uur Ouderperspectief – Johannes Verheijden en/of ervaringsdeskundige ouder
 • 12.40 – 13.00 uur Perspectief volwassenen – Frank Schakel, ervaringsdeskundige met CP
 • 13.00 – 14.00 uur Lunchpauze
 • 14.00 – 14.20 uur Omgaan met gedragsproblemen – Sanne Moen, AVG arts
 • 14.20 – 14.35 uur Discussie en vragen gedragsproblemen
 • 14.35 – 15.00 uur Workshops/discussie in groepen t.a.v. consequenties voor de praktijk
 • 15.00 – 15.15 uur Pauze
 • 15.15 – 16.00 uur Workshops/discussie in groepen t.a.v. consequenties voor de praktijk
 • 16.00 – 17.00 uur Plenaire terugkoppeling en afronding

Inhoudelijke aanleiding Werkconferentie

In de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Spastische Cerebrale Parese verschijnt in 2018 een herziene aanbeveling. Het betreft de volgende uitgangsvraag:

Wat is de waarde van orthopedische chirurgie voor het behoud van mobiliteit (volgens de ICF-CY definitie) bij kinderen met een spastische cerebrale parese?

De hoofdvraag omvat 3 deelvragen:

 1. Wat is de waarde van screening voor preventie van het ontstaan van heuplateralisatie of (sub)luxatie bij kinderen met een spastische cerebrale parese?
 2. Wanneer is orthopedische chirurgie geïndiceerd bij een symptomatische of asymptomatische heuplateralisatie?
 3. Wat is de waarde van orthopedische chirurgie voor het behoud van mobiliteit bij kinderen met een spastische cerebrale parese?

De doelen van de werkconferentie zijn:

 • Zorgprofessionals in de revalidatiesector, revalidatieteams en betrokken ketenpartners (orthopedisch chirurgen) op de hoogte te brengen van de inhoud van de herziene aanbeveling, dusdanig dat zij in staat zijn om de inhoud van de aanbevelingen te vertalen naar hun behandelpraktijk.
 • Revalidatieteams (revalidatiearts + paramedici) maken op de werkconferentie een start met de praktische vertaling van de aanbeveling voor hun eigen instelling. Hierbij netwerken zij met aanwezige revalidatieteams uit andere instellingen en aanwezige orthopedisch chirurgen.
 • Zorgprofessionals in de revalidatiesector, revalidatieteams en betrokken ketenpartners (orthopedisch chirurgen) informeren over de ervaringen van ervaringsdeskundigen m.b.t. bovenstaande uitgangsvragen. Ervaringsdeskundigen (kinderen, jongeren, volwassennen met CP en/of hun ouders) zullen aanwezig zijn om hun ervaringen te delen.
 • De revalidatieteams in Nederland in staat stellen hun CP-zorg volgens de laatste stand van zaken in de praktijk te brengen.

Accreditatie voor deze werkconferentie is toegekend door de VRA, KNGF en ADAP.