beeldmerkcpnet

homeicon twitter linkedin sitemap

Kopfoto01

Nieuwe richtlijn voor orthopedische behandeling bij Cerebrale Parese

Definitief programma werkconferentie
12 september 2018

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

 • 09.30 – 10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en inschrijving
 • 10.00 – 10.30 uur: Opening en mededelingen
  Laura van Steenveldt, directeur CP-Net
 • 10.30 – 10.50 uur: Heupscreening
  Prof. Dr. Jules Becher, Em hoogleraar kinderrevalidatiegeneeskunde
 • 10.50 – 11.10 uur: Operatieve behandeling
  Dr. E.J.K. (Eric) Boldingh, revalidatiearts
 • 11.10 – 11.30 uur: Chirurgie ter verbetering zitten/staan/lopen
  Dr. J.A van der Sluijs, orthopedisch chirurg, VUMC, Amsterdam
 • 11.30 – 12.00 uur: Pauze
 • 12.00 – 12.20 uur: Juridische consequenties richtlijn
  Natasja van Veen, adviseur Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten
 • 12.20 – 12.40 uur: Perspectief ouder
  Annelies Verheij, moeder van Meine Hofman
 • 12.40 – 13.00 uur: Perspectief volwassene
  Annet van der Plas, ervaringsdeskundige
 • 13.00 – 14.00 uur: Lunchpauze
 • 14.00 – 14.20 uur: Omgaan met gedragsproblemen
  Drs. S.R.D. Moen, Arts voor Verstandelijke Gehandicapten (AVG)
 • 14.20 – 14.35 uur: Discussie en vragen gedragsproblemen
 • 14.35 – 14.45 uur: Tijd om naar de workshopruimtes te gaan
 • 14.45 – 16.00 uur: Workshops/discussie: consequenties voor de praktijk
 • 16.00 – 16.20 uur: Pauze
 • 16.20 – 16.50 uur: Interactieve terugkoppeling
 • 16.50 – 17.00 uur: Afsluiting

Inhoudelijke aanleiding Werkconferentie

In de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Spastische Cerebrale Parese verschijnt in 2018 een herziene aanbeveling. Het betreft de volgende uitgangsvraag:

Wat is de waarde van orthopedische chirurgie voor het behoud van mobiliteit (volgens de ICF-CY definitie) bij kinderen met een spastische cerebrale parese?

De hoofdvraag omvat 3 deelvragen:

 1. Wat is de waarde van screening voor preventie van het ontstaan van heuplateralisatie of (sub)luxatie bij kinderen met een spastische cerebrale parese?
 2. Wanneer is orthopedische chirurgie geïndiceerd bij een symptomatische of asymptomatische heuplateralisatie?
 3. Wat is de waarde van orthopedische chirurgie voor het behoud van mobiliteit bij kinderen met een spastische cerebrale parese?

De doelen van de werkconferentie zijn:

 • Zorgprofessionals in de revalidatiesector, revalidatieteams en betrokken ketenpartners (orthopedisch chirurgen) op de hoogte te brengen van de inhoud van de herziene aanbeveling, dusdanig dat zij in staat zijn om de inhoud van de aanbevelingen te vertalen naar hun behandelpraktijk.
 • Revalidatieteams (revalidatiearts + paramedici) maken op de werkconferentie een start met de praktische vertaling van de aanbeveling voor hun eigen instelling. Hierbij netwerken zij met aanwezige revalidatieteams uit andere instellingen en aanwezige orthopedisch chirurgen.
 • Zorgprofessionals in de revalidatiesector, revalidatieteams en betrokken ketenpartners (orthopedisch chirurgen) informeren over de ervaringen van ervaringsdeskundigen m.b.t. bovenstaande uitgangsvragen. Ervaringsdeskundigen (kinderen, jongeren, volwassennen met CP en/of hun ouders) zullen aanwezig zijn om hun ervaringen te delen.
 • De revalidatieteams in Nederland in staat stellen hun CP-zorg volgens de laatste stand van zaken in de praktijk te brengen.

Accreditatie voor deze werkconferentie is toegekend door de VRA, KNGF en ADAP.