beeldmerkcpnet

homeicon twitter linkedin

Het bestuur van CP-Net bestaat uit Jules Becher (voorzitter), Marjolijn Ketelaar (secretaris), Martijn Klem (penningmeester) en Jeanine Voorman (lid namens Werkgroep CP VRA ). Alle leden van het bestuur nemen deel op persoonlijke titel en vertegenwoordigen gezamenlijk deze achtergronden: zorgverleners, onderzoekers, mensen met CP of ouders van een kind met CP. Het bestuur kent een geoormerkte zetel voor een lid van de Werkgroep CP van de Nederlandse vereniging van revalidatieartsen (VRA).

pijl Bestuursleden

Adviesraad en Eerstelijns commissie

Het bestuur laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door een Adviesraad. Deze Adviesraad bestaat uit negen prominente deskundigen over de laatste stand van zaken betreffende CP.

 

De Eerstelijns commissie (in oprichting) zal gedurende twee jaar als opinieleider voor toekomstige eerstelijns deelnemers fungeren. Deze Eerstelijns commissie zal bestaan uit vier eerstelijns locaties (praktijken).