Het besloten deel van deze website is alleen toegankelijk voor de knowledgebrokers van de deelnemende organisaties.

beeldmerkcpnet

homeicon twitter linkedin

kopfoto03

Fase 1 is inmiddels afgerond.

In fase 1 probeerden we zoveel mogelijk onderzoeksvragen te verkrijgen van mensen met CP, ouders, (zorg)verleners en professionals.

Dit deden we door een vragenlijst te verspreiden onder zowel mensen met CP en hun ouders, maar ook onder onderzoekers en (zorg)professionals. De oproep tot het invullen van de vragenlijst werd verspreid in revalidatiecentra, ziekenhuizen, eerstelijnspraktijken, instellingen  voor mensen met een verstandelijke beperking, onderwijsinstellingen etc.

In de vragenlijst vroegen we je om op te schrijven waar volgens jou onderzoek naar gedaan moet worden. Deze vragen konden over alle onderwerpen gaan van sport tot werk en van oorzaak tot behandeling.

laatwetenwatjijbelangrijkvindt

Video: Laat weten wat JIJ belangrijk vindt!

 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen deze onderzoeksagenda en de onderzoeksagenda kinderrevalidatie of EMB?

De onderzoeksagenda voor cerebrale parese is specifiek gericht op mensen met CP. Daarbij streven we ernaar dat deze onderzoeksagenda representatief is voor zowel volwassenen als kinderen en hun ouders. Daarnaast is deze onderzoeksagenda ook bedoeld voor (zorg)professionals en onderzoekers. Deze kunnen werkzaam zijn op alle plaatsen waar mensen met CP voor onderwijs, werk, zorg en begeleiding terecht kunnen. 

De onderzoeksagenda kinderrevalidatie gaat specifiek over kinderen en niet specifiek over CP.

De onderzoeksagenda EMB gaat specifiek over mensen met EMB.