Het besloten deel van deze website is alleen toegankelijk voor de knowledgebrokers van de deelnemende organisaties.

beeldmerkcpnet

homeicon twitter linkedin

kopfoto03

Fase 2 is inmiddels afgerond.

In fase 2 zijn alle onderzoeksvragen die ingediend zijn door een groep van CP-professionals bekeken. Er is gekeken of er misschien al onderzoek naar gedaan is maar ook of het wel onderzocht kan worden. Vervolgens zijn alle resterende vragen ingedeeld in 10 thema’s. Tot slot zijn de vragen samengevoegd die vergelijkbaar waren en hergeformuleerd.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een lijst met 182 onderzoeksvragen verdeeld over de volgende 10 thema’s:

  1. Preventie en genezing
  2. Kwaliteit van leven & welbevinden
  3. Wet- en regelgeving
  4. Participatie
  5. Functies en vaardigheden
  6. Onderzoek: screening, klinimetrie
  7. Behandeleffecten
  8. Beloop
  9. Organisatie en vorm van zorg
  10. Technologie en E-health