beeldmerkcpnet

homeicon twitter linkedin

CP-Net bestaat uit een breed landelijk netwerk van zorgprofessionals in revalidatiecentra en ziekenhuizen en van wetenschappelijk onderzoekers. Een deel van deze zorgprofessionals fungeert als kennismakelaar, oftewel knowledge broker. Zij zijn door CP-Net geschoold om kennis en ervaring te delen. Dat gebeurt onder meer via scholing, een digitale kennisbank en tijdens de CP-Netwerkbijeenkomsten die een aantal keer per jaar worden gehouden.

De knowledge brokers kunnen alleen hun rol als kennismakelaar vervullen doordat ervaringsdeskundigen, wetenschappers en zorgprofessionals onderling hun kennis en ervaring uitwisselen. Binnen deze driehoek zijn alle partijen gelijkwaardig. Deze pijlers vormen het fundament van CP-Net.

CP-Net werkt nauw samen met CP-Nederland, de vereniging voor mensen met CP (voorheen de BOSK). Daarnaast hebben we een groot netwerk van ervaringsdeskundigen. Deze ervaringsdeskundigen delen hun kennis op verschillende manieren met de deelnemers van CP-Net.

Onderzoekers zijn van groot belang voor het netwerk omdat zij recente wetenschappelijke kennis naar het netwerk kunnen overbrengen. Daarnaast kunnen zij bij CP-Net de behoeftes van zorgprofessionals en mensen met CP ophalen.

Door de samenwerking van zorgprofessionals, wetenschappers en mensen met CP komen nieuwe ontwikkelingen en innovaties uit de CP-zorg sneller beschikbaar: de beste zorg voor iedereen.

Onze ambitie is dat alle mensen met een CP-zorgvraag in de eigen regio volgens de laatste stand van zaken kunnen worden behandeld. Zowel zorgverleners als mensen met CP weten waar ze terecht kunnen. Voor de beste zorg en de nieuwste inzichten.

CP-Net initieert en ondersteunt landelijke projecten die de zorg voor mensen met CP verbeteren. Op dit moment zijn dat de volgende projecten: De Nationale Onderzoeksagenda voor Cerebrale Parese; CP Register.

"De behandelaar van mijn kind kan onze vragen over CP beantwoorden of ons goed verder verwijzen, dat is voor mij een belangrijke meerwaarde van het CP-Net." Karen, moeder

"De samenwerking binnen de driehoek van CP-Net helpt ons zorgprofessionals de kwaliteit van zorg voor mensen met CP te verbeteren." Katinka, revalidatiearts
(Bekijk hier een video van Revalidatie Nederland)

"Via CP-Net kan ik nieuwe inzichten delen en krijg ik informatie welke vragen mensen met CP en professionals hebben. Zo kunnen onderzoek en praktijk elkaar versterken." Olaf, onderzoeker