beeldmerkcpnet

homeicon twitter linkedin

Jules Becher (voorzitter)
Hoogleraar kinderrevalidatiegeneeskunde en kinderrevalidatiearts VUmc
bestuursleden1
Martijn Klem (penningmeester)
Directeur BOSK
bestuursleden2
Marjolijn Ketelaar (secretaris)
Programmaleider kinderrevalidatieonderzoek Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
bestuursleden3
Jeanine Voorman (lid namens Werkgroep CP VRA)
Kinderrevalidatiearts Merem Behandelcentra
bestuursleden5